" คอคน แม่กลองดี " อีกหนึ่งเรื่องราวดีดีที่น่าสนใจของบุคคลในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เราอยากแนะนำให้คุณได้รู้จัก
และนำสิ่งดีดีของบุคคลเหล่านี้ไปเป็นแบบอย่าง เจอะเจอคนดีดีแบบนี้ โปรดแนะนำให้เรารู้จักบ้าง  คลิ๊กที่นี่เลยครับ

 
กะลาบรรเลง
นายแพทย์มานะชัย ทองยัง
อ.ประพัฒน์
ครูพิชัย
นายบรรเลง แห่งบ้านกะลาบรรเลง
นายแพทย์มานะชัย ทองยัง
อ.ประพัฒน์ ยอดครูมวยไทย
ครูพิชัย ชีวิตนี้เพื่อดนตรีไทย
       
โจ๊ก ธนฉัตร โพธิ์อ่อง
     
โจ๊กหนุ่มน้อยแห่งบ้านเบญจรงค์
   
 
 
     

Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium   
web master by Good Morning Maeklong Group