เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔ ที่บ้านคลองดาวดึงส์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เล่นดนตรีตั้งแต่อายุห้าขวบ เครื่องดนตรีชิ้นแรกคือ "ฆ้องวง" เริ่มเล่นดนตรี
จริงจังตอนอายุ ๑๑ ขวบ มีชื่อเสียงจากการตีระนาด ครั้งหนึ่งได้ตีระนาดถวาย
 
   
   
วันที่  21 มกราคม 2453  ที่ตำบลโรงหีบ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เข้ารับราชการที่ กรมมหรสพ  กระทรวงวัง  ในตำแหน่งเด็กชารับเงินเดือน
ครั้งแรก๕บาท ก่อนจะกลายมาเป็น
" อมตะชนทางดนตรี " อย่างในปัจจุบัน
 
   
   
อภิเดช ศิษย์หิรัญ จากนัมวย งานวัดเปลี่ยนมาเป็นแชมเปี้ยนเข้มขัด5 เส้น
เป็นนักมวยไทยที่มีลูกเตะเป็น
อาวุธ และ สามารถชงเท้าเข้าก้านคอไล่ลงมา
ถึงขาพับ  สาม
จังหวะ อย่างรวดเร็ว  จนได้รับฉายา " จอมเตะบางนกแขวก"
 
   
   
เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๔ ที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที เริ่มการศึกษา
ที่วัดโพธิ์งาม เข้ารับราชการทหารตั้งแต่อายุ๑๖ ปี จอมพลผินผ่านเหตุการณ์

สำคัญ  ในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการทำรัฐประหาร เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๐๐
 
   
   
เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๖ ที่บ้านริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลบางจาก อำเภออัมพวา
ในปี ๒๔๘๙ ได้ก่อตั้งคณะเครื่องสายไทย " คณะบางขุนนท์" 
ขึ้น มีชื่อเสียง
มากจนได้รับความสนใจจากหลวงประดิษฐ์ไพเราะ และได้รับเข้าเป็นศิษย์
 
   
       
 
 

 

   
 


Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium
web master by kamhang and friend